Wsparcie Unii Europejskiej 3

Nazwa Beneficjenta: CHOCOMOCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer Projektu: PBAR.02.01.00-00-0004/22

Tytuł Projektu: Inwestycje w firmie Chocomoco w celu uaktualnienia oferty i znalezienia nowych źródeł przychodów.

Cele i planowane efekty projektu:
Zaplanowana inwestycja w linię pakującą umożliwi uaktualnienie dotychczasowej oferty produktowej
dzięki poprawie cech jakościowych w tym wizualnych opakowania. Efektem działań inwestycyjnych
będzie wprowadzenie zmian w prowadzonej działalności gospodarczej, które wymuszone zostały
negatywnymi skutkami brexit. W rezultacie możliwym będzie zrekompensowanie utraconych
przychodów i możliwości rozwojowych poprzez rozwój działalności na innych rynkach eksportowych.
Inwestycja ta umożliwi efektywne kosztowo i jakościowo wejście na nowe rynki.


Całkowita wartość projektu: 350 427,00 EUR
Kwota dofinansowania: 200 000,00 EUR


Czekolady smaki świata

Sprawdź

Cukierki nadziewane

Sprawdź

 

Linia czekolad kuwertur 100g

Sprawdź

Czekolada dla aktywnych

Sprawdź