Wsparcie Unii Europejskiej

Dotyczy projektu: „Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup linii do formowania czekolady zasilanej energią z instalacji fotowoltaicznej”.

Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020

Działanie: 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Poddziałania: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Nr umowy o dofinansowanie: 01540-6935-UM0712480/19

Celem operacji jest rozwój prowadzonej działalności gospodarczej, podniesienie konkurencyjności firmy w wyniku wprowadzenia do oferty sprzedażowej nowego produktu oraz utworzenie 3 nowych miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych.

Wartość uzyskanego dofinansowania – 300 000,00 PLN

Czekolady smaki świata

Sprawdź

Cukierki nadziewane

Sprawdź

 

Linia czekolad kuwertur 100g

Sprawdź

Czekolada dla aktywnych

Sprawdź